Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm:

-----------------

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Để giao hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin: Giao hàng xong đơn khách đặt là kết thúc

c) Thời gian lưu trữ thông tin: 1 năm

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Kế toán đơn hàng

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: Số 413 đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN. Sđt: 0336771840

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0336771840

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0839034263
x